Apertura conto in banca / risarcimento Poczta Polska

Buongiorno, sono Franco non sono espatriato e vivo in Italia. Ho acquistato su allegro.pl una portiera per Mazda 3. Firmato con riserva al ricevimento pacco danneggiato. Per essere risarcito il reclamo va presentato dal mittente o dal destinatario se il mittente rinuncia ai sui diritti in mio favore. Il mittente mi ha mandato una lettera in cui rinuncia ai diritti in mio favore.
Ho foto e video su YouTube youtube.com/watch?v=bb4DkXkQ7-A&feature=youtu.be
La porta danneggiata e nel bagagliaio.
Mando foto e link video alla Poczta Polska Ma non mi rispondono ( all inizio mi dicevano che era il mittente a dover fare reclamo o almeno capivo così).
Compilando il modulo on line ereklamacje.poczta-polska.pl/#/wniosek_reklamacyjny/customer_type  fanno il versamento in banca solo in Polonia !!!!. Come posso aprire un conto in banca in Polonia ? Oppure una specie di Postepay Evolution che ha un IBAN ?
La posta non mi risponde alla mail e neanche su facebook. Quanto tempo si deve attendere per una risposta ? Almeno per sapere se gli servono altre prove oltre a foto e video? Ho dato anche la fattura del mittente la sua lettera di rinuncia al rimborso in mio favore...
Qualche consiglio ... Aiuto...
Come si fa ad allegare foto o PDF Nel forum ?
Grazie
Franco

Ciao Franco,

Ben arrivato su Expat.com!

Ho spostato il tuo messaggio sul Forum Polonia per maggiore visibilità.

Non credo si possa aprire un conto in una banca polacca senza vivere in loco, leggi questo post: https://www.expat.com/forum/viewtopic.p … 98#4452580
Servono passaporto o certificato di residenza.
Supponendo di aprirlo on-line in linea generale chiedono un numero di telefono polacco e in seguito inviano la modulistica a casa, da compilare e rispedire. Quindi da scartare come opzione se non vivi in Polonia.

Spero che qualche utente ti possa illuminare circa l'apertura di un conto con le Poste, io sinceramente non so come funziona in questo caso.

Cordialmente,

Francesca
Team Expat.com

Ciao grazie per le info. Ho trovato questo... Devo finire fi leggere ... europa.eu/youreurope/citizens/consumers/financial-products-and-services/bank-accounts-eu

Grazie per il link all'articolo, non conoscevo la possibilità dell'apertura del "conto di pagamento di base".
Sembra la soluzione adatta a te.
Fammi sapere se riesci ad aprirlo!

Saluti

Ciao Poczta Posta mi scrive questo... Oltre al traduttore on line qualcuno capisce meglio quanto scritto ?

Szanowni Państwo,Za opóźnienie w udzieleni odpowiedzi przepraszamy.Informujemy, iż z posiadanych informacji wynika, że nie jesteście Państwo stroną składającą reklamację na przedmiotową przesyłkę. W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby upoważnionej.Z poważaniem,

Zespół Doradców Klienta

Dział Obsługi Klienta i Wsparcia Sprzedaży Contact Center Centrum
Poczta Polska S.A.

Link documenti,

wetransfer.com/downloads/df6df4f8c5bede341cbe7a25b8b4ac9820200123211531/75faf921f65d3ab814c52eb24981bce320200123211531/d66525

Non riesco ad allegare le foto comunque visibili le condizione nel video youtube

A questo punto ricontattali per chiedere chi debba essere la persona autorizzata a fare il reclamo.
E' snervante quando ti danno mezze informazioni...  :nothappy:

Penso che ci siano piu dipendenti poczta posta che scrivono cose differenti.
comunque ieri il mittente polacco mi ha mandato una email con la scansione della lettera che ha ricevuto da PCZYA POLSKA, allego file jpg con wetransfer we.tl/t-oDnsqy0NKW
scrivo anche qui sotto il testo sperando che non ci siano errori.
qualcuno sa dirmi cosa ce scritto ?

oltre a come impacchettare i pacchi.
cosa scrivono ...

devo chiedere informazioni a poste italiane ...
io ho firmato con riserva al ricevimento del pacco

il mittente scrive..
Odpowiedz biura reklamacji przesyłek zagranicznych
Rispondi all'ufficio reclami per le spedizioni straniere

la lettera di POCZTA POLSKA.. di seguito

Dotyczy przesytki: Dotyczy reklamagji:
Nrnadawezy: CP240765841PL Nr reklamacji: BWK/DRZ-051/896338/BR/19
Rodzaj ustugi: Paczka pocztowa w obrocie Data ztozenia: 30.10.2019
zagranicznym Przyczyna: Uszkodzenie zawartosci
Data nadania: 03.10.2019

Biuro Wsparcia Klientow, dziatajac na podstawie Swiatowej Konwencji Pocztowej -Doha 2012 oraz Regulaminu dotyczacego
paczek pocztowych - Berno 2013, uprzejmie informuje, ze reklamacja w/w przesytki zostata rozpatrzona i uznana za
nieuzasadniona.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania reklamacyjnego, w tym informacji udzielonej przez operatora pocztowego
Stowacji ustalono, ze reklamowana przesytka zostata doreczona w dniu 12 pazdziernika 2019 roku.
Wyjasniamy, iz zgodnie z wymogami operatora pocztowego Wtoch w przypadku, gdy adresat po odebraniu przesyiki stwierdzi
uszkodzenia lub brak zawartosci powinien niezwiocznie powiadomié operatora pocztowego kraju przeznaczenia oraz przedstawié
dowody, ze uszkodzenie lub ubytek nie nastapito po doreczeniu (m.in. do wgladu uszkodzone opakowanie oraz zawartos¢).
Ww. operator wyjasnit, iz adresat do dnia wydania niniejszej decyzji nie przedstawit omawianych dowodow operatorowi
zagranicznemu.


Informujemy, iz na stan techniczny doreczanych przesytek ma wptyw zarowno opakowanie zewnetrzne jak i prawidtowe
zabezpieczenie samej zawartosci. Wyjasniamy, iz kazda przesytka podlega w czasie przemieszczania r6znym procesom
technologicznym: zatadunkowi, roziadunkowi przewozowi itp. i opakowanie oraz materiat amortyzujacy winny chronié zawartosé
tak, aby nie ulegta ona uszkodzeniu.
Pragniemy nadmienic, ze przesyiki, kt6rych zawartos¢ stanowig rzeczy wykonane z materiatow famliwych i kruchych nalezy
przesytac w twardych opakowaniach (pudetkach lub koszach) wypetnionych materiatem amortyzujacym wykluczajacym przed
przesuwaniem sie zawartosci wewnatrz_opakowania, skutkami-wstrzasutub-nacisku.
Biorac pod uwage przytoczone przepisy w obrocie miedzynarodowym dotyczacym paczek pocztowych nie mozemy uznac
roszezen odszkodowawczych. Niemniej jednak za zaistniata sytuacje i ktopoty z tym zwiazane przepraszamy.
,
Przekazujac powyzszeinformacje zapraszamy do dalszego korzystania z ustug Poczty Polskiej S.A.
Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania doDziatu Odwotan Biura Wsparcia Klientow za posrednictwem Biura
_. Wsparcia Klientow,ul. Laczyny 8, 00-900 Warszawaw terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Z powazaniem
stanowiskods. reklamacji

Questa una parte di testo che ottengo con traduttore automatico:

Date le disposizioni citate nel commercio internazionale in materia di pacchi postali, non possiamo accettare richieste di risarcimento danni.

Nuova discussione