KATA tax for freelancers

I have a question on the KATA tax.

I'm thinking of moving to Budapest to become a freelance copywriter. I've been doing a little digging and I found that there are a few conditions which I don't comply with.


iii. Client cannot instruct the one using KATA with regard how to execute the business activity. If the client can give instructions, then this is not KATA and you will be fined.

- basically, in my area of work, the client will Always give some instructions on how to do the job

i. You did not exclusively run your business activities alone. If this is true, then this criteria is gone.

- I work alone so that's also a no-no

Am I interpreting all of this right or is this not the case. Are there other people here who work by themselves, get instructions from clients and still are able to fall under the KATA system?

You only have to fulfill at least two of those ?5 criterias to be eligible, not all of them.

Can you provide a source for that please? Or do you have experience with KATA yourself?

Quoting the law (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc. … 1200147.TV) in hungarian:

"(3) A (2) bekezdésben foglalt vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul:
a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;
b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte;
c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;
d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;
e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;
f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;
g)46 a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pont a) vagy g) alpont szerint nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. § 8. pont a) vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem."

But beware that there are waaay more conditions than those seven above...

thank you!

New topic