، البرتغال - بالقرب من منطقة

Vende-se um apartamento na Baixa da cidade do Porto, país Portugal - perto da zona da

Ribeira - com óptima localização! - lugar calmo e tranquilo.

Bom preço!

(Pessoa Privada e não representante de empresas imobiliárias)
email: zetoc[at]outlook.pt

contacto: Telemóvel: 912 832 977

، البرتغال - بالقرب من منطقة

ريبيرا - مع موقع عظيم! - الهدوء وهادئة.

سعر جيد!

(شخص عادي وليس ممثل الشركات العقارية)
البريد الإلكتروني: zetoc[at]outlook.pt

الاتصال: الهاتف: 912 832 977
lilbaye fi wasat almadinat shaqqatan min balad bwrtw, alburtughal - bialqurb min mintaqa
ribira - mae mawqie eazym! - alhudu' wahadiat.
sier jyd!
(shkhis eadi walays mumaththil alshsharikat aleqary)
alburid al'iiliktruny: zetoc[at]outlook.pt
alattisal: alhatuf: 912 832 977

Abrir no Google Tradutor   
Feedback
Google Tradutor

Nova discussão